Repair-café - Sidste tirsdag i mdr. kl. 17.30 - 20.30

Kom med dine ting som trænger til at blive lavet, pudset eller justeret, så du igen kan have glæde af dem, uden at skulle smide væk og købe helt nyt.

Vi hjælpes ad eller der kan benyttes værktøj til genskabelsen af dine ting og sager.

Vi er alle med til at skabe, og bidrage til en god og hyggelig atmosfære at være i.

Ses!

Tovholder: Lena