DAGHØJSKOLE - "UD AF RØRET"

Sæson august 2021 - juni 2022

HURRA!

Vi fortsætter det gode samarbejde med FO og kan derfor igen præsentere et fantastisk program!

For 9 lektioner hver uge i et halvt år, skal man kun betale 275 kr. Man kan godt vælge ikke at deltage i det hele, men det koster det samme.

Tilmeldingen foregår på FO´s hjemmeside: 

www.fo-aarhus.dk - det hedder "ud af røret" i Håndværkerparken

 

Vel mødt i Aktivitets- og Kulturhuset P4

Hilsen Daghøjskole udvalget:

Poul Loft Hansen, Hanne Nielsen, Ruth Johnson og Annelise Lassen