DART

DART TORSDAG KL. 18.00 - 21.00

Vi er mange, som hygger og spiller dart.

I huset forefindes 2 sæt pile, af ikke bedste kvalitet, så medbring selv pile... Dartholdet er tilmeldt B.F. DART (boligforeningsdart)

Tovholdere: Victor og Torben