Aktivitetsudvalget

FORMÅL OG MAIL

AKTIVITETSUDVALGET I P4

Aktivitetsudvalget har til opgave at fremme udviklingen af et levende beboerhus med en bred vifte af aktiviteter og arrangementer for alle aldersgrupper. Aktivitetsudvalget arbejder med udviklingen af nye tiltag i huset samt koordinerer og understøtter de eksisterende aktiviteter.  

Hvis du ønsker at starte en ny aktivitet op i P4 eller har en god idé til et arrangement, er det aktivitetsudvalget, du skal kontakte (se kontaktinformationer nedenfor).

Aktivitetsudvalget i P4 består af følgende medlemmer: 

Ruth Johnson

Susanne Nielsen 

Victor Sørensen

Stella Thorvaldsen

Lone Terkildsen (ALBOA)

Annelise R. Lassen (ALBOA)
 

Aktivitetsudvalget kan kontaktes på følgende mail: 

 p4aktivitetsudvalg@gmail.com


Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte Annelise R. Lassen på arl@alboa.dk eller tlf. 27 61 66 68.

 

Beboerrådgiver
Beskrivelse
Tovholder: Cafe

Nyhedsbreve
Lone
Talende observatør fra ALBOA

MØDEDATOER

Hvis du ønsker at starte en ny aktivitet op i beboerhuset eller har gode idéer til nye  tiltag i huset kan aktivitetsudvalget kontaktes på mail 

p4aktivitetsudvalg@gmail.com

 

Det er ligeledes muligt at møde op i aktivitetsudvalgets træffetid, der er følgende: 

2. halvår 2018:

27. august

1. oktober

5. november

3. december

Alle dage 15.45 - 16.00

 

Alle dage i mødelokalet i P4