DART

DART TORSDAG KL. 19.00 – 21.00 (repos)

Vi er en gruppe gutter, som hygger og spiller dart.

I huset forefindes 2 sæt pile, af ikke bedste kvalitet, så medbring selv pile...

Det skal gerne ende med, at vi kan spille turnering mod andre bydele.
Tovholdere: Victor og Torben